[GrabFood] Cập nhật chính sách đồng phục, áp dụng từ 02/07/2019