Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG HÀNH KHÁCH BÍ ẨN – Áp dụng 22/10/2016

Kính gởi Quý Tài xế

GrabCar trân trọng gởi thông tin về việc điều chỉnh thể lệ và giải thưởng chương trình Hành khách bí ẩn  – Nỗ lực không ngừng, nhận thưởng xứng đáng.
 • Phạm vi áp dụng: TP. Hà Nội , TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian áp dụng: 22/10/2016 đến khi có thông báo mới.

1 . Chương trình Thưởng tháng – Nỗ lực không ngừng, nhận thưởng xứng đáng

Đối tượng tham gia : Đối tác đang hoạt động loại hình GrabCar trên toàn quốc.

Thể lệ tham gia:

 • Trong thời gian diễn ra chương trình sẽ có Đội thanh tra thị trường và Hành khách bí ẩn (HKBA) ngẫu nhiên thực hiện những chuyến đi cùng tài xế.

 • Thông qua đánh giá từ đội thanh tra thị trường và các HKBA, mỗi chuyến đi được đánh giá “ĐẠT YÊU CẦU” tài xế sẽ đủ điều kiện tham gia xét thưởng tháng.

 • Vào ngày 25 mỗi tháng, GrabCar tổng kết và công bố danh sách tài xế được thưởng, hệ thống thực hiện trao giải vào tuần đầu của tháng tiếp theo tại Trạm dừng chân Grablove.

 • Chương trình được thực hiện định kỳ mỗi tháng, có hiệu lực từ ngày thông báo đến khi có thông báo mới.

 • Tiền thưởng của giải tháng được nộp Topup trực tiếp vào ví tài khoản của Tài xế. Tiền thưởng sẽ được khấu trừ thuế theo quy định (tài xế sẽ thực nhận số tiền sau khi đã trừ thuế).

Cơ cấu giải thưởng

hkba-4

(*) : Số lượng giải thưởng cho 1 tháng

Điều kiện xét thưởng:

 •  Dựa theo kết quả đánh giá từ đội thanh tra thị trường và các HKBA, mỗi cuốc xe được đánh giá “ĐẠT YÊU CẦU” tài xế có 1 cơ hội tham gia xét thưởng tháng.
 • Trong tháng xét thưởng, tài xế không có bất kỳ cuốc xe nào có kết quả đánh giá từ đội thanh tra thị trường và các HKBA là “KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU”, nếu có bất kỳ cuốc xe có đánh giá “KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU” tài xế sẽ mất quyền lợi tham gia xét thưởng khỏi danh sách thưởng.

 • Xét lịch sử hoạt động của tài xế trong vòng 45 ngày tính đến ngày xét thưởng, nếu tài xế từng phát sinh vi phạm quy định Quy Tắc Ứng Xử, sẽ loại khỏi danh sách.

 • Các cuốc xe ghi nhận có hành vi vi phạm Quy Tắc Ứng Xử đều được tính là cuốc xe “KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU”

VD: Hủy cuốc xe không thông báo khách, hủy cuốc xe với lý do không hợp lý (Điều 27 bộ QTƯX)  => “KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU”.

 • Điểm đánh giá trung bình của Tài xế từ HKBA lớn hơn 1 sẽ được tham gia xét thưởng. Kết quả xét thưởng được xét từ cao đến thấp dựa vào điểm đánh giá trung bình của Tài xế từ đội thanh tra thị trường và HKBA.

 • Nếu có nhiều Tài xế có cùng số điểm đánh giá, sẽ căn cứ theo số cuốc xe được đánh giá 5 sao từ khách và điểm đánh giá sao từ khách hàng trong tháng xét thứ hạng trao giải.

hkba-1
 hkba-2

2 . Chương trình thưởng tuần –  Tài xế nỗ lực của tuần.

Thể lệ tham gia:

 • Trong thời gian diễn ra chương trình sẽ có Đội thanh tra thị trường và Hành Khách Bí Ẩn (HKBA) ngẫu nhiên thực hiện những chuyến đi cùng tài xế.

 • Thông qua đánh giá từ đội thanh tra thị trường và các HKBA, mỗi chuyến đi được đánh giá “ĐẠT YÊU CẦU” tài xế sẽ đủ điều kiện tham gia xét thưởng tuần.

 • Vào Thứ 7 hàng tuần, GrabCar tổng kết và công bố danh sách tài xế được thưởng, hệ thống thực hiện trao giải vào tuần tiếp theo.

 • Chương trình được thực hiện định kỳ mỗi tuần.

 • Giải thưởng được trao hàng tuần tại Trạm dừng chân Grablove.

Cơ cấu giải thưởng:

hkba-3

(**) : Số lượng giải thưởng trong 1 tháng.

(***): Phần thưởng có thể thay đổi tùy thời điểm và quyết định của Grab.

Điều kiện xét thưởng:

 • Dựa theo kết quả đánh giá từ đội thanh tra thị trường và các HKBA, mỗi cuốc xe được đánh giá “ĐẠT YÊU CẦU” tài xế có 1 cơ hội tham gia xét thưởng tuần.

 • Trong tuần xét thưởng, tài xế không có bất kỳ cuốc xe nào có kết quả đánh giá từ đội thanh tra thị trường và các HKBA là “KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU”, nếu có bất kỳ cuốc xe có đánh giá “KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU” tài xế sẽ mất quyền lợi tham gia xét thưởng khỏi danh sách thưởng.

 • Xét lịch sử hoạt động của tài xế trong vòng 45 ngày tính đến ngày xét thưởng, nếu tài xế từng phát sinh vi phạm quy định Quy Tắc Ứng Xử, sẽ loại khỏi danh sách thưởng.

 • Các cuốc xe ghi nhận có hành vi vi phạm Quy Tắc Ứng Xử đều được tính là cuốc xe “KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU”

VD: Hủy cuốc xe không thông báo khách, hủy cuốc xe với lý do không hợp lý (Điều 27 bộ QTƯX)  => “KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU”.

 • Điểm đánh giá trung bình của Tài xế từ HKBA lớn hơn 1 sẽ được tham gia xét thưởng. Kết quả xét thưởng được xét từ cao đến thấp dựa vào điểm đánh giá trung bình của Tài xế từ đội thanh tra thị trường và HKBA.

 • Nếu có nhiều Tài xế có cùng số điểm đánh giá, sẽ căn cứ theo số cuốc xe được đánh giá 5 sao từ khách và điểm đánh giá sao từ khách hàng trong tuần xét thứ hạng trao giải.

Lưu Ý :

 • Tài xế cần duy trì chất lượng phục vụ tốt để đạt được những quyền lợi từ chính sách của công ty.

 • Tài xế cần tuân thủ quy định Quy Tắc Ứng Xử, Đội thanh tra thị trường và Hành Khách Bí Ẩn thường xuyên kiểm tra quá trình hoạt động của tài xế.

 Rất cảm ơn Quý Tài xế đã luôn đồng hành cùng GrabCar.

Trân trọng

Đội ngũ GrabCar