[JUSTGRAB CẦN THƠ] Chương trình thưởng “Chạy JustGrab – Thưởng 200.000 đồng mỗi tuần”

1THỜI GIAN ÁP DỤNG:

2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Đối tác JustGrab đang hoạt động tại Cần Thơ.

3. ĐIỀU KIỆN THƯỞNG:

  • Trong trường hợp số cuốc xe hoàn thành bằng nhau, Grab sẽ tiếp tục xét điều kiện theo thứ tự: (*) Tỷ lệ chấp nhận chuyến, (**) Tỷ lệ huỷ chuyến, (***) Tỷ lệ đánh giá sao trong tuần xét thưởng.
  • Mỗi giải thưởng trị giá 200.000 đồng
  • Chương trình chỉ áp dụng cho cuốc xe theo dịch vụ JustGrab.
  • Thời gian chuyển thưởng: trong vòng 07 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình và chuyển trực tiếp vào ví dưới của Đối tác.
  • Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ do Grab thanh toán.
  • Để cập nhật thông tin nhanh chóng, Đối tác hãy tham gia ngay TRANG CỘNG ĐỒNG GRAB CẦN THƠ

Mọi thông tin cần hỗ trợ, Quý Đối tác vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ 090 234 8954

Trân trọng,

Đội ngũ Grab.