Menu Driver Sign-Up

[HCM] – Cập nhật chương trình thưởng GrabShare

Kính gửi Quý Đối tác,

Nỗ lực duy trì mức hỗ trợ hợp lý cho Đối tác và thu hút Khách hàng sử dụng GrabShare nhiều hơn nữa, Grab cân nhắc điều chỉnh mức thưởng đối với dịch vụ này, bắt đầu được áp dụng từ ngày 16/06/2017, cụ thể như sau:

1. Thưởng đến 50% mức giá cuối cùng của cuốc xe trong trường hợp chuyến GrabShare chỉ có 01 cuốc xe (tối đa 02 khách hàng)

Đối tác sẽ được thưởng 50% giá cước cuối cùng của cuốc xe, đảm bào việc Đối tác có thu nhập cao hơn đến 14% so với chuyến GrabCar thông thường.

Để dễ hình dung hơn, Quý Đối tác có thể tham khảo bảng sau:

SO SÁNH DOANH THU GRABSHARE VÀ GRABCAR

 Đề mục Mức giá (giả định) Phí trả cho Grab (20%) Mức thưởng (50%) Tổng thu nhập
GrabCar 50.000 VNĐ 10.000 VNĐ 40.000 VNĐ
GrabShare 35.000 VNĐ 7.000 VNĐ 17.500 VNĐ 45.000 VNĐ

 2. Thưởng 30% tổng mức giá cuối cùng của cuốc xe trong trường hợp chuyến GrabShare có 02 cuốc xe ghép chung (tối đa 04 khách hàng)

Đối tác sẽ nhận thưởng 30% trên tổng giá cước cuối cùng của 02 cuốc xe ghép chuyến của GrabShare. Như vậy, Đối tác sẽ nhận được hiệu quả kinh tế và tiết kiệm thời gian hơn so với 02 cuốc GrabCar riêng lẻ. Sau khi trừ đi 20% phí hoa hồng cho Grab, Đối tác nhận cuốc GrabShare sẽ có tổng thu nhập cao hơn đến 70% so với GrabCar, được tính theo bảng sau:

 DOANH THU GRABSHARE (02 CUỐC XE GHÉP CHUNG)

 Đề mục Mức giá (giả định) Phí trả cho Grab (20%) Mức thưởng (30%) Tổng thu nhập
GrabCar 50.000 VNĐ 10.000 VNĐ 40.000 VNĐ
Cuốc GrabShare 1 35.000 VNĐ 7.000 VNĐ 10.500 VNĐ 69.300 VNĐ
Cuốc GrabShare 2 28.000 VNĐ 5.600 VNĐ 8.400 VNĐ

Lưu ý:

  • Trong thời gian này, 100% các cuốc GrabShare đều được thưởng, không có điều kiện ràng buộc. Chúng tôi sẽ thông báo việc áp dụng điều kiện khi có điều chỉnh mới nhất.
  • Việc bỏ hay hủy các chuyến GrabShare sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ chung của các chuyến GrabCar. Quý Đối tác hãy nhận hết các cuốc để có thể nhận tất cả các chương trình thưởng từ Grab.

Nếu Quý Đối tác có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Tổng đài 04 7108 7108 hoặc email hotrodoitac.vn@grab.com để được tư vấn và giải đáp.
Các câu hỏi thường gặp:

HỎI ĐÁP
Những thay đổi này đuợc áp dụng ở những khu vực nào?  Áp dụng tại TP Hồ Chí Minh.
 Khi nào thì Đối tác được thưởng 50% và 30% cước phí cuốc GrabShare?  Nếu chuyến GrabShare chỉ có 01 cuốc xe (tối đa 02 người), Đối tác được thưởng 50% cước phí cuốc xe. Nếu chuyến GrabShare có 02 cuốc xe ghép chung (tối đa 04 người), Đối tác được thưởng 30% trên tổng cước phí chuyến xe.
 Thời gian áp dụng chương trình thưởng này?  Từ ngày 16/06/2017 cho đến khi có thông báo khác.
 Các cuốc GrabShare có được tính vào những chương trình thưởng hiện hành của GrabCar hay không?  Các cuốc xe GrabShare vẫn được tính vào chương trình “Thưởng giờ cao điểm” và “Thưởng cuốc ngắn” của GrabCar.
 Mức giá thông thường khác mức giá cuối cùng ra sao?  Mức giá thông thường là cước phí trong điều kiện nhu cầu đi lại bình thường, không có gì đột biến. Mức giá cuối cùng bao gồm cả phần cước phí tăng thêm trong trường hợp nhu cầu đi lại cao hơn bình thường.
 Việc không nhận và hủy chuyến GrabShare có ảnh hưởng đến tỷ lệ chấp nhận và hủy chuyến của GrabCar không? Có. 

Trân trọng

Đội ngũ GrabCar