Menu Driver Sign-Up

[GRABTAXI Đà Nẵng] Chương trình thưởng HẤP DẪN cho tài xế GrabTaxi từ ngày 06/3/2017

 1. Thời gian áp dụng: Từ 00:00 ngày 06/03/2017 cho đến khi có thông báo mới
 2. Phạm vi áp dụng: Đà Nẵng
 3. Đối tượng áp dụng: Tài xế thuộc các hãng Taxi đang tham gia chạy GrabTaxi.
 4. Nội dung chương trình: Thưởng theo số cuốc xe hoàn thành trong tuần

Ví dụ:  tài xế A và B có số cuốc xe hoàn thành hợp lệ trong tuần và sẽ đạt được số tiền thưởng như sau:

** Điều kiện của chương trình:

 • Cuốc xe hoàn thành hợp lệ là những cuốc xe hoàn thành.
 • Số lần chở tối đa cho 1 khách trong 1 ngày xét thưởng là 1 lần. Tài xế có thể chở 1 khách hàng nhiều hơn 1 lần trong 1 ngày xét thưởng, nhưng kể từ cuốc xe thứ 2 sẽ không được ghi nhận là cuốc xe hoàn thành hợp lệ để tính thưởng.

Ví dụ: Giả sử tài xế A chở khách hàng X lần đầu tiên vào buổi sáng ngày thứ 5 trong tuần, hệ thống sẽ tính cuốc xe hoàn thành đó là cuốc xe hợp lệ để tính thưởng. Nếu vào buổi chiều ngày thứ 5 đó, tài xế A vẫn có thể chở khách hàng X và hoàn thành cuốc xe như bình thường, nhưng cuốc xe đó sẽ không được tính là cuốc xe hoàn thành hợp lệ để tính thưởng. 

 • Trung bình sao trong ngày là số sao được hiển thị trên ứng dụng của tài xế vào cuối ngày.
 • Tỷ lệ chấp nhận chuyến là: Tổng số chuyến xe được tài xế bấm chấp nhận trong ngày / Tổng số chuyến xe được hiển thị trên màn hình điện thoại của tài xế trong ngày.
 • Tỷ lệ hủy chuyến là: Tổng số chuyến xe bị hủy trong ngày / Tổng số chuyến xe mà tài xế đã bấm chấp nhận trong ngày.
 • Tổng số chuyến xe bị hủy trong ngày bao gồm: tài xế bấm hủy + tài xế yêu cầu khách hàng hủy + tài xế nhờ tổng đài hủy.
 • Tỷ lệ chấp nhận chuyến và tỷ lệ hủy chuyến được tính lũy tiến qua các ngày trong tuần. Và sẽ trở về giá trị 0 sau 11h30 tối chủ nhật.
 • Tổng số giờ online là tổng số giờ thật sự mà tài xế bật ứng dụng để sẵn sàng nhận cuốc. Ví dụ: tài xế A vào lúc 7h bật ứng dụng lên, đến 7h30 tắt ứng dụng, sau đó đến 12h bật lại ứng dụng, và đến 14h tắt ứng dụng. Vậy tổng thời gian online của tài xế sẽ là : 30 phút (7h30 – 7h) + 2 giờ (14h-12h) = 2 giờ 30 phút online trong ngày hôm đó.