[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 29/07 – 04/08/2019