[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 29/04 – 05/05/2019