[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 27/05 – 02/06/2019