[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 24/12 – 30/12/2018