[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 22/07 – 28/07/2019