[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 22/04 – 28/04/2019