[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 20/05 – 26/05/2019