[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 14/10 – 20/10/2019