[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 13/05 – 19/05/2019