[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 12/08 – 18/08/2019