[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 10/12 – 16/12/2018