[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 10/06 – 16/06/2019