[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 09/09 – 15/09/2019