[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 06/05 – 12/05/2019