[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 05/08 – 11/08/2019