[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 03/06 – 09/06/2019