[GrabCar Toàn Quốc] Bản tin khen thưởng tuần 28/08 – 03/09/2017

Tham khảo nội dung chi tiết, tiêu chí xét thưởng của chương trình: TẠI ĐÂY