[GrabCar] Thông báo về việc thanh toán các khoản tiền phát sinh từ ngày 12/12

letter-header

Kính gửi Quý đối tác,

Sự thay đổi về chính sách thuế (chi tiết tại http://grb.to/thue) và đối tượng nhận tiền (Chi tiết xem thêm tại https://goo.gl/t8rScz) hiện đang ảnh hưởng tới tiến độ thanh toán các khoản tiền phát sinh từ ngày 12 tháng 12 năm 2016 của một số đối tác.

Grab vẫn đang thanh toán theo đúng lịch cho những trường hợp sau đây:

  • Những xe thuộc tổ chức kinh doanh vận tải đã ký lại hợp đồng, và gửi danh sách xe cho Grab trước ngày 9 tháng 12 năm 2016.
  • Những xe cá nhân kinh doanh đã ký và cung cấp văn bản cam kết cho Grab.

Tiến độ thanh toán đang bị ảnh hưởng với những trường hợp sau:

  • Những xe thuộc tổ chức kinh doanh vận tải cung cấp hợp đồng và danh sách xe cho Grab sau ngày 9 tháng 12 năm 2016.
  • Những xe thuộc tổ chức kinh doanh vận tải chưa ký hợp đồng mới với Grab.
  • Những xe cá nhân kinh doanh chưa ký văn bản cam kết với Grab.

Nếu quý đối tác chưa nhận được những khoản tiền phát sinh từ ngày 12/12/2016, xin quý đối tác vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

  • Nếu đối tác là cá nhân kinh doanh nhận tiền trực tiếp từ Grab, đối tác cần cung cấp cho Grab văn bản cam kết đã ký tên. Chi tiết xem thêm tại https://goo.gl/t8rScz.
  • Nếu đối tác thực hiện nghĩa vụ thuế và nhận tiền thông qua tổ chức kinh doanh vận tải (Hợp Tác Xã), hãy liên hệ với HTX của mình để biết thêm chi tiết. Các HTX cần xác nhận với Grab là đối tác sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua HTX .

Grab xin lỗi về sự bất tiện này và hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ quý đối tác để khắc phục tình trạng trên một cách nhanh chóng nhất.

Trân trọng,

Công ty TNHH Grabtaxi