[GrabCar] Thông báo về việc cung cấp chứng từ thực hiện nghĩa vụ thuế

Thân gửi Quý Đối Tác,

Cảm ơn Quý đối tác đã tin tưởng và lựa chọn Grab thực hiện việc thu hộ, nộp hộ nghĩa vụ thuế cho Đối tác năm 2017.

Trong năm 2017, khoản nghĩa vụ thuế mà Grab thực hiện thu hộ đã được Công ty chúng tôi nộp vào ngân sách Nhà nước hàng tháng tại Kho Bạc Nhà Nước, tài khoản Chi Cục Thuế Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Để kịp thời cung cấp thông tin về nghĩa vụ thuế đã thực hiện, chúng tôi xin thông báo về việc cung cấp chứng từ nghĩa vụ thuế năm 2017 như sau:

1. Từ ngày 02/02/2018 tới 25/02/2018: Grab tiếp nhận thông tin từ Quý Đối tác yêu cầu cung cấp chứng từ thực hiện nghĩa vụ thuế 2017.

Quý Đối tác vui lòng điền thông tin vào đường dẫn sau đây để Grab tiếp nhận và kiểm tra thông tin trên hệ thống: http://bit.ly/grabtax2017

2. Từ ngày 28/02/2018 tới ngày 05/03/2018: Grab cung cấp chứng từ thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua địa chỉ thư điện tử (email) mà Quý Đối tác đã đăng kí theo đường dẫn tại mục 1, có đính kèm bảng kê tổng hợp.

3. Từ ngày 05/03/2018 tới ngày 25/03/2018: Grab cung cấp chứng từ thực hiện nghĩa vụ thuế bản cứng (Bảng tổng hợp thực hiện nghĩa vụ thuế, Chứng từ khấu trừ thuế TNCN – nếu có) bằng dịch vụ chuyển phát thư, hoặc giao trực tiếp tại địa chỉ văn phòng Grab tại các tỉnh/thành đến các Đối tác có nhu cầu.

(Lịch gửi chứng từ bản cứng sẽ được chúng tôi cập nhập chi tiết trong thông báo ngày 28/02/2018).

Lưu ý:

  • Việc cấp chứng từ nêu trên chỉ dành cho các Đối tác tham gia pháp nhân vận tải loại hình Hợp Tác Xã đã đăng ký để Grab thực hiện thu hộ, nộp hộ nghĩa vụ thuế.
  • Quý Đối tác vui lòng điền đầy đủ và chính xác thông tin theo đường dẫn tại mục 1 sau đó chọn “Submit” trước ngày 25/02/2018. Sau thời hạn trên, chúng tôi hiểu rằng Quý Đối tác không yêu cầu cung cấp các chứng từ về việc thu hộ, nộp hộ nghĩa vụ thuế năm 2017. Chúng tôi rất tiếc sẽ không giải quyết thắc mắc hoặc yêu cầu cung cấp chứng từ nghĩa vụ thuế sau thời hạn trên.
  • Vì lý do bảo mật thông tin người nộp thuế, Grab sẽ không cung cấp dữ liệu nếu thông tin mà Quý Đối tác cung cấp qua đường dẫn tại mục 1 có sự sai khác so với với thông tin người nộp thuế mà Quý Đối tác đã cung cấp cho chúng tôi ban đầu (trừ trường hợp thay đổi thông tin nộp thuế được cập nhập theo quy định).

Trân trọng,

Đội ngũ GrabCar