[GrabCar] Thông báo về nghĩa vụ thuế của các cá nhân kinh doanh vận tải

letter-header

Kính gửi quý đối tác,

Trước hết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đối tác trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi luôn cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ Quý đối tác phát triển kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả, trên cơ sở hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo công văn số: 11428/CT-TTHT của Cục thuế TP HCM ngày 23 tháng 11 năm 2016 về việc Grab được cơ quan thuế ủy nhiệm thu hộ và nộp hộ các nghĩa vụ về thuế cho các đối tác cá nhân kinh doanh không thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua các đơn vị kinh doanh vận tải. Cụ thể như sau:

  • Thuế trên doanh thu từ cước phí vận tải được chia sẻ: 4,5%. Trong đó, thuế Giá Trị Gia Tăng là 3% và thuế Thu Nhập Cá Nhân là 1.5%
  • Thuế Thu Nhập Cá Nhân trên các khoản thưởng: 1%

Grab sẽ thực hiện thu hộ và nộp hộ các nghĩa vụ thuế từ ngày 12 tháng 12 năm 2016

Đối với cá nhân kinh doanh vận tải không thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua các đơn vị kinh doanh vận tải:

  • Từ ngày 12/12, với mỗi cuốc xe hoàn thành, ngoài phí sử dụng ứng dụng, Grab sẽ khấu trừ 3.6% giá trị cuốc xe từ ví tài khoản của tài xế để thực hiện nghĩa vụ thuế
  • Với tất cả các khoản thu nhập từ thưởng dành cho đối tác, Grab sẽ khấu trừ 1% trước khi thanh toán cho đối tác

Đối với tổ chức kinh doanh vận tải hoặc cá nhân kinh doanh vận tải thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua các đơn vị kinh doanh vận tải:

  • Grab sẽ chỉ thu phí sử dụng ứng dụng và không khấu trừ 3.6% từ ví tài khoản
  • Grab cũng sẽ không khấu trừ 1% đối với các khoản thưởng
  • Các tổ chức kinh doanh vận tải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế cho các cá nhân kinh doanh vận tải thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua các tổ chức và tự thực hiện nghĩa vụ thuế của tổ chức mình

Để đảm bảo tốt nhất trách nhiệm và quyền lợi của Quý đối tác, Công ty TNHH Grabtaxi cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các quy định theo yêu cầu của pháp luật. Grab chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý đối tác để mang đến những giá trị tốt đẹp hơn cho mỗi cá nhân và cộng đồng.

Chúng tôi xin tiếp thu các ý kiến đóng góp cũng như các câu hỏi của đối tác ở: http://grb.to/cauhoithue

Trân trọng,

Công ty TNHH Grabtaxi


Giải đáp thắc mắc về nghĩa vụ thuế của các cá nhân kinh doanh vận tải

Hỏi: Tại sao Grab lại thu hộ thuế?

Theo công văn số: 11428/CT-TTHT của Cục thuế TP HCM ngày 23 tháng 11 năm 2016, Grab được cơ quan thuế ủy nhiệm thu hộ và nộp hộ các nghĩa vụ về thuế cho các đối tác cá nhân kinh doanh không thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua các đơn vị kinh doanh vận tải.

Hỏi: Sự thay đổi này có ảnh hưởng gì?

Với cá nhân kinh doanh vận tải, Grab có thể chuyển tiền trực tiếp cho các cá nhân này mà không cần thông qua hợp tác xã như trước nữa.

Hỏi: Cách tính thuế như nào?

Cước phí vận tải 100,000
Phí sử dụng ứng dụng Grab 20,000
Doanh thu từ cước phí vận tải được hưởng 80,000
Thuế trên doanh thu được chia sẻ (4.5% x 80.000 VNĐ) 3,600
Tiền thưởng 20,000
Thuế trên tiền thưởng (1% x 20.000 VNĐ) 200
Thu nhập của tài xế từ cuốc xe 96,200