[GRABCAR QUẢNG NINH] TÍCH CỰC NHẬN CUỐC – THƯỞNG NGAY 500.000Đ

1. THỜI GIAN ÁP DỤNG: 04/3 – 31/03

2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Đối tác GrabCar đang hoạt động tại Quảng Ninh.

3. ĐIỀU KIỆN THƯỞNG:

  • Trong trường hợp số cuốc xe hoàn thành bằng nhau, Grab sẽ tiếp tục xét điều kiện theo thứ tự: (*) Tỷ lệ chấp nhận chuyến,  (**) Tỷ lệ huỷ chuyến, (***) Tỷ lệ đánh giá sao trong tuần xét thưởng.
  • Mỗi giải thưởng trị giá 500.000 đồng
  • Thời gian chuyển thưởng: trong vòng 07 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình và chuyển trực tiếp vào ví dưới của Đối tác.
  • Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ do Grab thanh toán.

Mọi thông tin cần hỗ trợ, Quý Đối tác vui lòng phản hồi trực tiếp tại HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN trên ứng dụng.

Trân trọng,
Đội ngũ GrabCar,