[GrabCar QN] Đầu năm lộc phát – Thưởng từ 200.000đ đến 2.000.000đ

1. Thời gian xét thưởng: 01/02/2019 – 15/02/2019

2. Đối tượng áp dụng: GrabCar Quảng Ninh

3. Điều kiện:

Trong trường hợp, số cuốc xe giữa các hạng mục giải thưởng bằng nhau, Grab sẽ xét tiếp điều kiện theo thứ tự: (*) Tỷ lệ chấp nhận chuyến; (**) Tỷ lệ huỷ chuyến; (***) Tỷ lệ đánh giá sao.

LƯU Ý KHÁC

  • Giải thưởng sẽ được chuyển trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc chương trình.
  • Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ do Grab thanh toán.
  • Cập nhật thêm nhiều chương trình HỘI NHÓM GRABCAR QUẢNG NINH

Mọi thắc mắc và hỗ trợ thông tin về chương trình, Quý Đối tác vui lòng phản hồi thông qua tính năng HỖ TRỢ được tích hợp ngay trên ứng dụng Tài xế hoặc  liên hệ số điện thoại hỗ trợ 090 234 8954.

Trân trọng,

Đội ngũ GrabCar