[GRABCAR] Lưu ý với các cuốc xe Khách hàng lựa chọn thanh toán bằng GrabPay Credits

Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn, bạn hãy vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi thông qua tính năng “Hỗ trợ” được tích hợp ngay trên ứng dụng tài xế.