Menu Driver Sign-Up

[GrabCar-HN] Thưởng thêm 20% doanh thu trong hai ngày 24-25/9 (Thứ 7, Chủ nhật)

*Lưu ý: Tài xế tham gia chương trình này vẫn đồng thời nhận được thưởng từ chương trình đảm bảo doanh thu và thưởng tuần như bình thường.

  1. Thời gian áp dụng: ngày 24/09 và 25/09/2016 (Thứ bảy và Chủ nhật)
  1. Tiền thưởng: 20% doanh thu hợp lệ
  1. Một số câu hỏi thường gặp:
  • Doanh thu hợp lệ được tính như thế nào?

=> Doanh thu hợp lệ là doanh thu từ những cuốc xe trong vùng cho phép hoạt động và từ những khách hàng khác nhau.

  • Chương trình này có áp dụng cùng các chương trình thưởng khác không?

=> Chương trình này áp dụng cùng chương trình đảm bảo doanh thu và thưởng tuần. Tài xế không đạt thưởng ngày và tuần vẫn có thể đạt thưởng cho chương trình này vì thưởng 20% áp dụng cho tất cả các cuốc xe hợp lệ trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật.

  • Tiền thưởng của chương trình này sẽ được thanh toán ra sao?

=> Tiền thưởng sẽ được gửi trực tiếp tới tài xế cùng với tiền thưởng tuần.

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gởi đến:

Trân trọng,

Đội ngũ GrabCar.