[GrabCar HN] Chương trình thưởng cho Tài xế tham gia đăng ký mới

Chương trình thưởng cho Tài xế tham gia đăng ký mới

Giai đoạn 02/07/2018 – 15/07/2018

I/ Thời gian áp dụng: Từ 02/07/2018 đến 15/07/2018.

II/ Nội dung chương trình:  

(1) Thưởng dành cho Người giới thiệu, giới thiệu Tài xế mới tham gia đăng ký GrabCar trong giai đoạn 02/07/2018 đến 15/07/2018:

Người Giới Thiệu sẽ nhận được 500.000 VNĐ sau khi Tài xế mới được giới thiệu hoàn thành 30 cuốc xe trước ngày 31/07/2018.

(2) Thưởng dành cho tài xế đăng ký mới và hoàn thiện Hồ sơ trong giai đoạn 02/07/2018 đến 15/07/2018:

  1. Tài xế sẽ nhận được ngay 200.000 VNĐ (top up) vào Ví trên ngay sau khi được kích hoạt tài khoản.
  2. Tài xế sẽ nhận được thêm 300.000 VNĐ vào Ví trên nếu Tài xế hoàn thành tối thiểu 50 cuốc xe kể từ khi kích hoạt tài khoản và không muộn hơn ngày 31/07/2018.

Lưu ý:

  • Người được giới thiệu phải là tài xế mới chưa từng hoạt động tại GrabCar trước ngày 02/07/2018 và được tạo tài khoản và kích hoạt trong giai đoạn 02/07/2018 – 15/07/2018.
  • Mỗi Tài xế mới hợp lệ và được áp dụng chương trình thưởng (1) vẫn có thể được áp dụng nhận thưởng cho chương trình thưởng (2) .
  • Chương trình được áp dụng cho tất cả các tài xế đăng ký qua các hình thức hồ sơ khác nhau, bao gồm hồ sơ được kích hoạt thành công và chạy thử 14 ngày.

Trân trọng,

Đội ngũ GrabCar