[GrabCar-HN] CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG CHO TÀI XẾ ĐĂNG KÝ MỚI

[GrabCar-HN] CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG

CHO TÀI XẾ ĐĂNG KÝ MỚI 

Giai đoạn 05/12/201831/12/2018 

I/ Thời gian áp dụng: Từ 05/12/2018 đến 31/01/2019.

II/ Đối tượng áp dụng: Tài xế đăng ký lái GrabCar 4 bánh trong giai đoạn từ 05/12/2018 đến 31/12/2018 tại Hà Nội.

 II/ Nội dung chương trình: Thưởng 10% doanh thu cho tài xế đăng ký mới từ ngày 05/12/2018 đến 31/12/2018. Tiền thưởng 10% được tính trên doanh thu (không bao gồm phụ phí) phát sinh trong 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ 05/12/2018 đến 31/12/2018

Điều kiện:

  • Tài xế đăng ký trong giai đoạn từ 05/12/2018 đến 31/12/2018.
  • Hoàn tất 30 cuốc (sử dụng tính năng tự động nhận cuốc) trong giai đoạn từ 05/12/2018 đến 31/12/2018.
  • Tỷ lệ hoàn thành chuyến ≥ 65%.

Giai đoạn 2: Từ 01/01/2019 đến 31/01/2019

Điều kiện:

  • Được thưởng doanh thu trong giai đoạn 1.
  • Hoàn thành tối thiểu 80 cuốc (sử dụng tính năng tự động nhận cuốc) trong giai đoạn từ 01/01/2019 đến 31/01/2019.
  • Tỷ lệ hoàn thành chuyến ≥ 65%.

 Lưu ý:

– Đối tác hợp lệ để tham gia chương trình này phải được kích hoạt trong giai đoạn 05/12/2018 đến 31/12/2018 và chưa từng đăng ký kích hoạt GrabCar trước đó.

– Đối tác tài xế nếu vi phạm quy tắc ứng xử sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình này và sẽ bị loại ra khỏi danh sách tính thưởng.

– Nếu tài xế đã tham gia chương trình Tài xế Giới thiệu Tài xế thì không hợp lệ để tiếp tục tham gia chương trình này.

Trân trọng,

Đội ngũ Grabcar