[GrabCar HCM – HN- ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 06/08-12/08/2018