Menu Driver Sign-Up

[GrabCar-HCM] Chương trình thưởng đặc biệt mừng Quốc Khánh 2/9

 Chương trình ĐẶC BIỆT này áp dụng song song Chương trình đảm bảo doanh thu. Mỗi cuốc xe đều được tính thưởng tới ba lần :
 •                   Thưởng theo doanh thu của ngày 2/9
 •                   Đảm bảo doanh thu theo cuốc xe
 •                   Thưởng tuần cho Tài Xế

1/ Chương trình Thưởng theo Doanh Thu theo khung giờ 
Tài xế đạt doanh thu trong khu giờ nào thì sẽ tính mức thưởng trong khung giờ đó

2/ Bảo đảm Doanh thu theo từng cuốc xe: 
Doanh thu hợp lệ là doanh thu được phát sinh từ 06h00 đến 23h59 hàng ngày.

3/ Chương trình thưởng tuần cho Tài Xế có số sao từ 4.7 trở lên 
Doanh thu hợp lệ là doanh thu được phát sinh từ 06h00 đến 23h59 hàng ngày

Trong trường hợp tài xế đạt điều kiện xét thưởng 2 mốc thì sẽ xét thưởng cho tài xế ở mốc thưởng cao nhất.
(*) – Mốc thưởng này chỉ áp dụng cho tài xế hoạt động đúng 3 ngày hoạt động trong tuần.
– Ngày hoạt động hợp lệ của tài xế là ngày có phát sinh ít nhất 1 cuốc xe hoàn thành.

CT HN 2.9 - 8

 ***LƯU Ý :

 •  Doanh thu hợp lệ là tổng số tiền được hệ thống ghi nhận từ những Chuyến xe hoàn thành hợp lệ (không bao  gồm phí cầu đường, ..)
 •  Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ bảo đảm
 • Tỉ lệ chấp nhận chuyến là Tổng số chuyến xe được tài xế bấm chấp nhận trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type) / Tổng số chuyến xe được hiển thị trên màn hình điện thoại của tài xế trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type).
 • Tỉ lệ hủy chuyến là Tổng số chuyến xe bị hủy trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type) / Tổng số chuyến xe mà tài xế đã bấm chấp nhận trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type)
 • Tổng số chuyến xe bị hủy trong ngày bao gồm: tài xế bấm hủy + tài xế yêu cầu khách hàng hủy + tài xế nhờ tổng đài hủy.
 • Tỉ lệ chấp nhận chuyến và tỉ lệ hủy chuyến được tính lũy tiến qua các ngày trong tuần. Và sẽ trở về giá trị là 0 sau 11h30 tối chủ nhật.
 • Nếu là tài xế chạy 2 type thì tỉ lệ chấp nhận chuyến sẽ không giống như hiển thị trên app của tài xế.
 • Doanh thu hợp lệ là doanh thu từ các chuyến xe trong khu vực được phép hoạt động và từ những khách hàng khác nhau (không trùng IMEI) . Tài xế có thể chở 1 khách hàng nhiều hơn 1 lần trong ngày , nhưng doanh thu chuyến xe thứ 2 sẽ không được ghi nhận là doanh thu hợp lệ để tính phí KK SDUD 
 • Ví dụ: Giả sử tài xế A chở khách hàng B 2 lần trong ngày, hệ thống sẽ tính doanh thu chuyến xe hoàn thành đầu tiên vào doanh thu hợp lệ để tính phí KK SDUD, chuyến xe sau tài xế vẫn có thể nhận khách và hoàn thành như bình thường, doanh thu chuyến xe này sẽ không được tính là doanh thu hợp lệ để tính phí KK SDUD.
 • Trung bình sao trong tuần: là được tính trung bình từ các điểm đánh giá (từ 1 – 5 sao) trong tuần của tài xế. Số sao được hiển thị trên ứng dụng của tài xế sẽ không phải là số trung bình sao trong tuần để tính phí KK SDUD.
 • Chuyến xe hoàn thành hợp lệ là những chuyến xe được hoàn thành trong vùng cho phép tính phí KK SDUD của Grab như sau: