[GrabCar HCM] Chương trình thưởng cuốc ngắn và thưởng giờ cao điểm, áp dụng 17/04/2017

Lưu ý:

  • Chương trình này không là một nghĩa vụ hứa thưởng của Grab và là đặc quyền của Grab, Grab có toàn quyền trong việc quyết định mức thưởng cuối cùng và sẽ không xem xét yêu cầu khiếu nại. Nếu tài xế GrabCar không đồng ý với điều kiện thưởng thì có thể gọi bộ phận chăm sóc tài xế để từ chối tham gia chương trình.
  • Chương trình dựa trên dữ liệu về tọa độ của bên thứ ba, Grab không chịu trách nhiệm về độ chính xác của dữ liệu này
  • Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.
  • Tỷ lệ chấp nhận chuyến là: Tổng số chuyến xe tài xế bấm chấp nhận / Tổng số chuyến xe được hiển thị trên màn hình điện thoại của tài xế.
  • Tỷ lệ hủy chuyến là: Tổng số chuyến xe bị hủy / Tổng số chuyến xe mà tài xế đã nhận được.
  • Tổng số chuyến xe bị hủy bao gồm: tài xế bấm hủy + tài xế yêu cầu khách hàng hủy + tài xế nhờ tổng đài hủy.
  • Tỷ lệ chấp nhận chuyến và tỷ lệ hủy chuyến được tính theo ngày chương trình thưởng. Tỷ lệ được hiển thị trên màn hình chính sẽ không được dùng để tính thưởng.
  • Những cuốc xe Grab Siêu Rẻ được tham gia chương trình thưởng giờ cao điểm nhưng không được tham gia chương trình thưởng cuốc ngắn. 

Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc, xin quý đối tác gửi email về địa chỉ: admin.grabcarhcmc@grab.com hoặc hotline hỗ trợ: 08.7108 7108 – 0902.348.144 – 0902.348.001 

Trân trọng,
Đội ngũ GrabCar