[GrabCar ĐN] LỜI CẢM ƠN ĐỐI TÁC GRABCAR THAM DỰ HỌP MẶT THÁNG 04 NĂM 2017