[GrabCar] Bản tin “90 ngày nỗ lực hoàn thiện” và những thành quả đầu tiên mà Grab đạt được