[GRAB KHÁNH HOÀ] CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG NHẬN CUỐC TRÚNG VÀNG

1. THỜI GIAN ÁP DỤNG:

2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Đối tác Grab đang hoạt động tại Khánh Hoà

3. ĐIỀU KIỆN THƯỞNG:

  • Trong trường hợp số cuốc xe hoàn thành bằng nhau, Grab sẽ tiếp tục xét điều kiện theo thứ tự: (*) Tỉ lệ chấp nhận chuyến,  (**) Tỉ lệ huỷ chuyến, (***) Tỉ lệ đánh giá sao trong tuần xét thưởng.
  • Kết quả sẽ được công bố trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi kết thúc chương trình.
  • Thời gian nhận giải thưởng (dự kiến) từ ngày 09/4 – 12/4.
  • Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ do Grab thanh toán.

Mọi thông tin hỗ trợ, Quý Đối tác vui lòng phản hồi về HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN trên ứng dụng.

Trân trọng,
Đội ngũ Grab