[Grab Khánh Hòa] Chương trình CHẠY SUNG – THƯỞNG SƯỚNG

1. Thời gian xét thưởng:

  • Tuần 01: 14/08/2018 – 20/08/2018
  • Tuần 02: 21/08/2018 – 27/08/2018

2. Điều kiện & cơ cấu giải thưởng mỗi tuần:

(Điều kiện được cập nhật vào ngày 24/08 và áp dụng xét thưởng cho 02 tuần)

3. Lưu ý khác

  • Grab sẽ công bố kết quả trên Blog TX vào ngày 31/08/2018 và chuyển thưởng vào ngày 03/09/2018.
  • Trong trường hợp, Đối tác có số cuốc xe bằng nhau thì Grab sẽ xét tiếp điều kiệu phụ theo thứ tự: Tỷ lệ chấp nhận, Tỷ lệ huỷ chuyến và Tỷ lệ đánh giá sao.
  • Mỗi Đối tác chỉ được tính 01 giải thưởng cao nhất trong mỗi tuần.
  • Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ do Grab chịu.

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu thông tin về chương trình, Quý Đối tác vui lòng phản hồi thông qua tính năng HỖ TRỢ được tích hợp ngay trên ứng dụng Tài xế hoặc  liên hệ Hotline 090.234.8954

Trân trọng,

Đội ngũ Grab