[GRABBIKE] THÔNG BÁO V.V XÁC NHẬN ỦY QUYỀN ÁP DỤNG VỚI ĐỐI TÁC GRABFOOD