[GRABBIKE] CHƯƠNG TRÌNH TUẦN LỄ TRI ÂN – AN TÂM TẬN HƯỞNG, áp dụng từ 28/05/2018 tại HCM, HN, ĐÀ NẴNG