[GrabBike] TỶ LỆ HOÀN THÀNH – Cập nhật mới giúp Đối tác hoạt động hiệu quả hơn, áp dụng từ 22/4/2019