[GRABBIKE HN] CT THƯỞNG CHUYÊN GRAB GIAO THỨC ĂN, ÁP DỤNG TỪ 24/12/2018