[GRABBIKE HN] CT THƯỞNG NGỌC MỚI, THÊM NGỌC CHO CHUYẾN XE GIAO HÀNG TẠM ỨNG, ÁP DỤNG TỪ 07/01/2019