[GRABBIKE HN] CT THƯỞNG DÀNH CHO ĐỐI TÁC CHẠY CHUYÊN GRAB GIAO THỨC ĂN, ÁP DỤNG TỪ 05/11/2018