[GRABBIKE HN] CT THƯỞNG NGỌC MỚI, ÁP DỤNG TỪ 03/12/2018