[GRABBIKE HN] CẬP NHẬT CT THƯỞNG ĐẾN 200K/ NGÀY, ÁP DỤNG TỪ 01/10/2018