[GRABBIKE HCM] MỚI: THƯỞNG NÓNG 220K NGÀY, ÁP DỤNG TỪ 23/09/2018