[GRABBIKE HCM] CT THƯỞNG NGỌC MỚI, THÊM NGỌC CHO CHUYẾN XE GIAO HÀNG TẠM ỨNG, GIAO HÀNG TMĐT, ÁP DỤNG TỪ 07/01/2019