[GRABBIKE HCM] CẬP NHẬT CT THƯỞNG ĐẾN 220K/ NGÀY, ÁP DỤNG TỪ 01/10/2018