[GRABBIKE ĐÀ NẴNG] CT THƯỞNG NGỌC, ÁP DỤNG TỪ 03/12/2018